Pansionāts Īslīce

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
struktūrvienība „Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes cents”


Adrese:
„Pansionāts”, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914