Par mums

Bauskas novada pašvaldības iestāde „VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTS "DERPELE""


Adrese: "Derpele", Codes pagasts, Elektriķi, Bauskas nov., LV-3901 
Tālrunis/fakss: +371 63922223
E-pasts: pansionats.derpele@bauska.lv


Reģistrācijas Nr. 90000046931
A/S SEB banka, UNLALV2X
Norēķinu konts L96UNLA0029700130220

Pansionātā ir radīti visi nepieciešamie apstākļi ērtai un pilnvērtīgai dzīvošanai, ir sirsnīga un iejūtīga darbinieku attieksme pret Klientiem, ir atmosfēra un mājīgs dizains, līdzpaņemtās pašu lietas un iemīļotās mantas – kas ļauj sajust “savu māju” sajūtu.

Attīstības vīzija - Radīt klientiem drošība sajūtu par rītdienu, ko nodrošina cieņas pilna un profesionāla aprūpe.

Lepojamies ar personāla pozitīvo attieksmi pret pansionāta iedzīvotājiem un sakārtotu ārējo vidi.

Pamatojoties uz Bauskas novada domes lēmumu, Vispārēja tipa pansionāta "Derpele" uzturmaksa mēnesī sākot ar 2019. gada 1. janvāri  noteikta 591, 19 (pieci simti deviņdesmit viens EUR 19 centi) EUR par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem.

Pansionāts var nodrošināt vietu 115 personām: Derpelē – 45; Bauskā – 48, Īslīcē – 22.


DERPELE ĪSLĪCE BAUSKA
Pansionāts Derpele  Pansionāts Īslīce  Pansionāts Bauska