Mērķi un uzdevumi

Pansionāts "Derpele" sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši LR Ministru Kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

Pansionātam ir trīs pakalpojumu sniegšanas vietas:

  1. Pansionāts “Derpele”, adrese “Derpele”, Elektriķi, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3901;
  2. Struktūrvienība Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs, adrese: “Pansionāts”, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914;
  3. Struktūrvienība Slimnīcas iela4, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.


Pansionātā uzņem:

  • pensijas vecumu sasniegušas personas;
  • personas ar I un II grupas invaliditāti (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem);
  • personas darbspējīgā vecumā (pagaidu sociālā aprūpe), kuras nonākušas krīzes situācijā vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām un traumām, kad nepieciešama pašaprūpes spēju nostiprināšana.


Klienta vajadzības pēc sociālā pakalpojuma tiek izvērtētas atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Lai organizētu personas uzņemšanu institūcijā, saskaņot ar Pansionāta direktori vai struktūrvienību vadītājiem.